Psalm 89 i Svenska psalmboken och Psalmer och Sånger.

 

Psalm 89, Svenska psalmboken

En upphottad version av denna psalm. Vilket också är min favoritpsalm.

Denna version gjorde i programmet Reason för ca 20 år sedan.

25 kr exkl. moms
Gud låt ditt ord