Dala Ljud och Musik Produktion GDPR Personuppgifter

GDPR Personuppgifter

Last Updated on 11 juli 2023 by Henrik Granström

GDPR Personuppgifter

Så här använder vi personuppgifter:

Dala Ljud och Musik Produktion följer GDPR lagen om personuppgifter. Om något inte känns klart eller om upplever att DLMP missbrukat dina personuppgifter och bryter mot det som står i denna instruktion. Meddela omgående till DLMP för utredning och åtgärdande.

Registrering som kund

När du registrerar dig som kund, samlas dina uppgifter i våran databas för att där hanteras vid kontakt, identifiering och dina köp. Dessa uppgifter används även när du går våra kurser.

Övrig användning

Vid vissa tillfällen kan DLMP behöva dina uppgifter, även om du inte är digitalt registrerad som kund. Dessa tillfällen kan vara vid frågan om offerter, bokning av möte och olika tjänster där DLMP kan behöva kunna nå dig. Även när du skriver till oss, tar vi ditt namn och e-post för att kunna återkoppla till dig.

Utdelning till tredje part

DLMP har för avsikt att inte lämna ut personuppgifter till tredje part.